You are here:  / Pozostałe / Profesjonalne świadczenia zakładu EKOBUT

Profesjonalne świadczenia zakładu EKOBUT

Rzetelne świadczenia przedsiębiorstwa EKOBUT
Rzetelne usługi firmy EKOBUT obejmą: czyszczenie separatorów, serwis i przeglądy separatorów, przeglądy techniczne osadników i przepompowni, czyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników wody przeciwpożarowej, czyszczenie przepompowni sanitarnych i przemysłowych, wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej i wewnętrznej, oczyszczanie kanalizacji technologicznej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych, odbiór i transport odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz poradnictwo w zakresie dbania o środowisko. Klienci, jacy decydują się na korzystanie ze świadczeń tej firmy mogą oczekiwać na to, iż każde zlecenie będzie wykonane priorytetowo oraz w korzystnej cenie. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w stolicy województwa opolskiego, natomiast obszar działania dotyczy całego kraju. Będąc zdecydowanym na korzystanie z usługi takiej jak serwis separatorów można oczekiwać, że pracownicy pojawią się tam, gdzie będzie im to wskazane.